ČO JE CBD A ČO VŠETKO DOKÁŽE?

V posledných rokoch sa väčšia pozornosť vedcov, lekárov i spoločnosti obracia k CBD. Doterajšie poznatky naznačujú vysoký potenciál CBD pre zdravie človeka.

 

CBD (Kanabidiol) je chemická zlúčenina, ktorá pochádza z konopných rastlín. CBD je jedna z viac ako 85 unikátnych zlúčenín nachádzajúcich sa v konope, známych ako kanabinoidy. Kanabinoidy, sa môžu buď konzumovať (fytokanabinoidy) alebo sa telom vyrábajú prirodzene (endokanabinoidy).

CBD je príkladom fytokanabinoidu, tzv. telo nevie túto chemickú zlúčeninu vytvoriť. Hoci naše telá môžu prirodzene produkovať svoje vlastné endokanabinoidy, ktoré sa viažu na kanabinoidné receptory v centrálnom nervovom systéme aj v periférnom nervovom systéme, fytokanabinoidy sú známe ako pomoc pri zakladaní nášho centrálneho regulačného systému.

Centrálny regulačný systém je známy tým, že riadi homeostázu (fyziologické procesy udržujúce rovnováhu vnútorného prostredia organizmu) a ovplyvňuje telesné procesy, ako je chuť do jedla, nálada a spánok.

Aký je rozdiel medzi CBD a THC?

Obe tieto látky (CBD, THC) patria do jednej skupiny fytokanabinoidov, avšak rozdiel od THC (tetrahydrokanabinol) je, že CBD nie je psychoaktívna zlúčenina, čo znamená, že nemá výrazný vplyv na kognitívnu mozgovú aktivitu.

THC sa viaže na receptory CB1 v tele, ktoré sa nachádzajú hlavne v mozgu a nervovom systéme. A naopak CBD sa neviaže s týmito receptormi. Namiesto toho CBD komunikuje s inými receptormi a cestami v tele, ktoré vysvetľujú mnohé z jej špecifických prínosov pre zdravie.

Je CBD drogou?

CBD nie je psychoaktívna zlúčenina, ako THC. Preto nie je možné získať „eufóriu“ požitím CBD alebo CBD oleja extrahovaného z priemyselných konopných rastlín, pretože majú len nepatrné stopy THC (<0,3%).

Ako ovplyvňuje CBD telo?

CBD pomáha podporiť náš regulačný systém. Tento centrálny systém pomáha udržiavať naše telá vyvážené, vrátane: chuti do jedla, pocitu bolesti, nálady, pamäte, funkcií imunitného systému a prevencii voči zápalu.

Podobne ako ostatné kanabinoidy je CBD spúšťačom určitých reakcií, ktoré vplývajú na ľudské telo. Aby sme naštartovali náš imunitný systém, CBD funguje ako spúšťač, ktorý udržuje fungujúce receptory na optimálnej hladine a tak pomáha posilňovať homeostázu – rovnováhu tela.

Prečo CBD?

Zistilo sa, že kanabinoidy majú antioxidačné vlastnosti, táto novo nájdená vlastnosť robí kanabinoidy užitočné pri liečbe a profylaxii širokého spektra ochorení súvisiacich s oxidáciou, ako sú ischemické, vekové, zápalové a autoimunitné ochorenia

Zistilo sa, že kanabinoidy majú osobitnú aplikáciu ako neuroprotektanty, napríklad pri obmedzení neurologického poškodenia po ischemických porážkach, ako je mŕtvica a trauma, alebo pri liečbe neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia.

Ako mimopsychoaktívne kanabinoidy, ako je kanabidiol CBD, sú obzvlášť výhodné, pretože sa vyhýbajú toxicite, ktorá sa vyskytuje pri psychoaktívnych kanabinoidoch vo vysokých dávkach.

Aké okrem CBD a THC kanabinoidy obsahuje konope?

Konope obsahuje aj ďalšie kanabinoidy ako CBN, THCA, CBDA a mnohé iné. Napríklad prvý objavený kanabinoid sa často používa pre špeciálny súvis so spánkom a nazýva sa Kannabinol (CBN). 

Tiež dve zlúčeniny nazývané kyselina kanabidiolová (CBDA), a kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA), majú svoj vlastný súbor liečivých vlastností a nie sú psychoaktívne.

Ďalšie kanabinoidy ako cannabigerol (CBG), kanabichromén (CBC) a tetrahydrokanabivarín (THCV), sú pre lekárov a výskumníkov veľmi zaujímavé z hľadiska špecifických prínosov pre zdravie. Avšak mnohé z týchto kanabinoidov sa sotva skúmali.