ČO JE KONOPA?

Konopa je jedna z najstarších domácich pestovateľských plodín známych človeku. Ide o neuveriteľne všestrannú rastlinu, ktorá zohráva dôležitú úlohu v dejinách ľudstva. Táto rastlina má široké využite, okrem potravinárskeho priemyslu nájdeme jej uplatnenie aj v textilnom, chemickom, lekárskom, kozmetickom, papiernickom, stavebnom a automobilovom priemysle. Používa sa na papier, textílie a šnúry už tisíce rokov.

Existuje veľa rôznych odrôd rastlín konope. Konope tiež nazývané priemyselné (techniské) konope, sa označujú odrody Cannabis sativa L., ktoré nie sú psychoaktívne (menej ako 1% THC). Konope aj marihuana pochádzajú z rovnakého druhu kanabisu, ale sú geneticky odlišné. Ďalej sa odlišujú aj v použití, chemickom zložení a pestovateľskými metódami.

Konope je možné pestovať ako obnoviteľný zdroj prírodných materiálov a môže byť použitý do množstva produktov. Jeho semená a kvety sa používajú v zdravých potravinách, organickej starostlivosti o telo a v medicínskych výrobkov. Vlákna a stonky z konopy sa používajú v konopných odevoch, konštrukčných materiáloch, papieroch, biopalivách, plastových kompozitoch a podobne.

Konopa je veľmi šetrná k životnému prostrediu – vyžaduje oveľa menej vody na pestovanie a žiadne pesticídy. Rast konopy pohlcuje CO2, detoxikuje pôdu a zabraňuje erózii pôdy. Čo zostane po zbere sa rozpadne do pôdy a poskytne pôde cenné živiny.

JE KONOPA DROGOU?

Aby sme jasne zodpovedali na túto otázku, je potrebné pochopiť rozdiel v pojmoch. Konope, tiež známe ako priemyselné (technické) konope nie je marihuana. Oba druhy síce spája skupina Cannabis, avšak sú to odlišné rastliny.

AKO SA PRIEMYSELNÉ KONOPE LÍŠI OD MARIHUANY?

Najdôležitejším rozdielom medzi marihuanou a konope je, že marihuana obsahuje viac tetrahydrokanabinol (“THC”), zlúčeninu zodpovednú za psychoaktívne vlastnosti rastliny. Inými slovami, marihuana je rastlina, ktorá spôsobuje euforické, až delirické účinky. Naproti tomu, konope má prirodzene nízky podiel THC.

Rozdiel v obsahu THC je tiež primárnym faktorom zákonnosti každej rastliny. Pretože marihuana má veľké množstvo THC (až 30%), preto jej používanie, predaj a kultivácia je v EÚ obmedzená. Na druhej strane priemyselné konope obsahuje až stonásobne menej THC, v niektorých prípadoch je to ešte viac. Preto konopa je povolenáPovolené odrody technickej konopy sú v smerniciach EÚ.

AKÝ JE POVOLENÝ OBSAH THC? AKÁ JE ZÁKONNOSŤ KONOPY?

Zákony v EÚ rovnako aj v USA pri povolení odrôd konopy sa opierajú o množstvo psychoaktívnej zložky (THC) vyskytujúcej sa v konopných rastlinách. Konopná rastlina neobsahuje viac ako 0,3 % THC. A to je dôvod, prečo konope je legálne vo väčšine krajín a je bezpečné pre starších ľudí, deti a rovnako aj pre domáce zvieratá.

Podľa právnych predpisov EÚ konopné produkty nemôžu obsahovať viac ako 0,2 % THC. To platí takmer pre všetky štáty v Európskej únii. Výnimkou v povolenom množstve sú Česká republika (0,3 % THC), Taliansko (0,6 % THCa Švajčiarsko  (1 % THC). Vo väčšine Spojených štátov je povolený obsah THC klasifikovaný na zákonných 0,3 %.

Ako už bolo povedané, používanie konopných výrobkov, ako potraviny, oleje, pleťové vody a mnohé ďalšie, sú úplne legálne a tieto výrobky možno nájsť v obchodoch po celej krajine.