KONOPA OD MINULOSTI PO SÚČASTNOSŤ

Pestovanie konope sa datuje tisícky rokov. Predpokladá sa, že konopa pochádza z južnej alebo strednej Ázie. Najstaršie údaje o používaní konopy sa datujú až do doby kamennej, kde konopa bola pravdepodobne najstaršou rastlinou pestovaná na textilné vlákna.

Archeológovia našli pozostatky konopných látok zo starovekej Mezopotámii, z oblastí vtedajšieho Babylonu, ktoré sa datujú približne 8 000 rokov pred naším letopočtom. Pravdou však je, že najväčší rozmach v pestovaní a využívaní konopy patrí Číne. Dokonca v istom období sa nazývala Čína aj „krajinou moruše a konopy“.

Teraz nás nasledujte, vezmeme Vás na krátku prehliadku histórie konope...

Poľnohospodárska revolúcia, starovek a postklasická éra:

8 000 p.n.l.:               Prvé jasné svedectvá konopných vstupov do ľudského používania sa objavujú v oblasti údolia Žltej rieky v Číne. Namieste sa našli konopné šnúry odtlačené do keramických črepníkov. Práve vďaka tomuto nálezu a podobným sa
predpokladá,
že pestovanie konopy predstavuje najstarší príklad ľudského priemyslu.

3 000 p.n.l.                Približne v tomto období sa odhaduje, že v Číne vynašli konopný papier.

 

2 800 p.n.l.                V Číne sa pod vládou cisára Šen Nunga sa stala konopa symbolom moci nad zlom. Šen Nung sa zmieňuje v liekopisoch o konope ako „osloboditeľke hriechu.“

 

2 000 – 800 p.n.l.      Konope sa pohybuje východne od Číny na kórejský polostrov a Japonsko; južne k indickému subkontinentu. Prekladatelia z Atharvavedy, formatívny hinduistický text, ktorý zaznamenáva dôležité rituály pre každodenný život, vykresľuje kanabis ako „posvätnú trávu“, jednu z piatich svätých rastlín starovekej Indie.

 

1 200  p.n.l.               Rastlina sa dostala do starovekého Egypta, o čom
sved
čí konopná tkanina odkrytá z hrobu faraóna Alchanatena.

 

800 až 200 p.n.l:        Zdravý obchod s konopnými výrobkami presahuje Áziu, severnú Afriku a východné Stredomorie. Skýti, kočovníci zo strednej Ázie, ktorí ovládajú hlavné obchodné tepny pozdĺž hodvábnej cesty, prinášajú konopu do dnešného Nemecka okolo roku 800 p.n.l.

 

                                  Konopne vlákno sa tak stalo na čas významnou plodinou v histórii takmer každej európskej krajiny, kde ľudia  ocenili silu tejto rastliny a jej skutočne všestranné využitie.

 

                                  V roku 200 p.n.l. grécki historici zaznamenali liečebné vlastnosti rastlín pri bolestiach uší, opuchu a
zápalu.

 

200 p.n.l – 500:          Starovekí čínski remeselníci najprv vyrábajú papier z konopy a moruše. (Okolo 2. alebo 1. storočí p. n. l.). Do roku 300 pisatelia od Stredozemného mora až po japonské súostrovia dôverujú konope ako záchrancovi na všetko od posvätných budhistických textov až po ranné lekárske denníky.

 

500 – 1000:               Konope sa rozprestiera cez euroázijské územie, do vzdialených kútov dnešnej Európy. Invázie maurských obyvateľov v 8. storočí prinášajú konope na Pyrenejský polostrov. Do roku 1000 sa konope využíva na laná a
povrazy v oblastiach ju
žného Ruska, južne od Grécka, západne od Španielska a severne od britských ostrovov.

 

 

1000 – 1450:             V dôsledku nástupu moslimských migrantov, konope sleduje trasu na juh do subsaharskej Afriky. Portugalskí prieskumníci prichádzajúci do južnej Afriky okolo roku 1531 zaznamenali, že miestnych ľudia využívali konopné nosidlá 500 rokov dozadu.

Ranná-moderná doba a koloniálne obdobie:

1492:                          Keď Krištof Kolumbus a jeho posádka nalodili zo španielskych brehov, aby hľadali priamu námornú cestu do Ázie, laná a plachty ich troch lodí – Pinta, Nina a Santa Maria – boli vybavené výlučne z konopných vlákien. Napriek tomu, že sám Kolumbus o tom nikdy nevedel, jeho významná plavba prepojila starý svet s novým, raz a navždy, a odovzdávala konope zakladajúcu úlohu v európskom znovuobjavení Ameriky.

 

1533:                          Anglický kráľ Henrich VIII zaznamenáva konopný obchodný potenciál pre nový typ globálneho impéria postaveného na ďalekosiahlych obchodných sieťach a poháňajúceho námornou nadradenosťou a merkantilnými princípmi. Nariadil, aby anglickí poľnohospodári pestovali výnosné plodiny na posilnenie Kráľovského námorníctva a pokutoval ich, ak tak nerobili.

 

1606 – 1616:              Konopné žatvy vytvorili základ pre Jamestown, prvý trvalé anglické osídlenie.

 

1632 – 1700:              Spoznanie základnej hodnoty konope prinieslo zhromaždenie vo Virgínii, ktoré nariadilo, že „každý pestovateľ, ako bude môcť, poskytne vlákna a posadí to isté.“ Do konca storočia, poľnohospodári po všetkých kolóniách podľa zákona pestovali konope ako základnú plodinu.

 

Konope a ranná Amerika:

18. storočie:           Konope sa stalo legálnym platidlom vo veľkej časti Ameriky od roku 1632 až do začiatku 19. storočia.

 

1776:                      Konope dodáva svoju silu dvom základným črtám mladého amerického národa – Deklarácii nezávislosti a ústavnej zmluve USA.

 

18. storočie:           Ruský vývoz konopy dosahuje 80 % konopy používanej na západe. Britské námorníctvo využíva konopu na lodné plachty. Británia sa stáva odkázaná na Ruskú konope, čo neskôr prináša spor medzi Britániou a Amerikou. Jeden z hlavných dôvodov vojny v roku 1812, v ktorej bojovala Amerika proti Británii, bol prístup k ruskému konope. V koncom roka 1814 podpisuje Anglicko zmluvu so Spojenými štátmi, kde sa zaväzuje, že už nebude obťažovať americké obchodné lode dovážajúce tiež konope z Ruska.

 

 

1841:                      Kongres v USA prijal uznesenie, ktoré vyžaduje, aby námorníctvo nakupovalo konope od amerických farmárov. Tento vzťah sponzoruje nové technologické inovácie v oblasti spracovania a výroby konope, vrátane konopných šatníkov a dekoračných látok, ktoré spúšťajú revolúciu amerického konopného priemyslu.

 

20. storočie - turbulentné obdobie pre konopu ako v Európe, tak aj v Amerike

V 20. storočí sa konope v Európe dostáva do úzadia, najmä pre ekonomicky výhodnejšiu bavlnu a výrobu syntetických vlákien v petrochemickom priemysle, ktoré začali nahrádzať prírodné vlákna.

 Len pre porovnanie na území Slovenska v rokoch 1869 až 1870 bola osiata plocha okolo dvadsaťtisíc hektárov, no v období 1934 až 1938 klesla na päťtisíc.

 Konopa sa na území Slovenska pestovala najmä na Záhorí, Podunajskej nížine a na Podkarpatskej Rusi.

1916:                         Správa ministerstva poľnohospodárstva USA konštatuje, že konope je schopné z produkcie vyrobiť štyrikrát viac papiera ako tradičné drevospracujúce zdroje.

 

1937:                         Prichytenie kríženia konopy s marihuanou, Kongres prechádza zákonom o dani z marihuany a vyberá ťažké dane na všetky druhy kanabisu, vrátane konopy. V dôsledku toho sa americkým poľnohospodárom stáva neúmerne drahé vyrábať konopu v akomkoľvek významnom rozsahu.

 

1938:                         Rok po Marihuanovom zákone o daniach, mnohým Američanom, ktorí sa stále snažia dostať sa z Veľkej hospodárskej krízy, sa v jednom časopise objavuje článok, ktorý prináša novú nádej americkému konope. Tento článok považuje plodinu ako „miliardovú“ a zdôrazňuje vhodnosť konopy pre viac ako 25 000 priemyselných výrobkov a aplikácií.

 

1942 – 1945:             Invázia Imperiálneho Japonska na filipínskych ostrovoch odstrihuje Ameriku z ich primárneho dovážaného zdroja konopy. Revitalizovaná americká ekonomika prináša nové programy na podporu pestovania konopy. A tak sa do určitej miery zlepšila situácia na trhoch s konopou.

 

1945:                         Na území Slovenska pestovanie konopy siatej takmer úplne zaniká.

 

1950:                         Avšak, konopné obnova pre vojnu nesmie trvať dlho. V dôsledku víťazstva spojencov sa americké hospodárstvo opäť obrátilo na priemyselnú konopu.

 

1961:                         Prijatie Jednotnej dohody o narkotických drogách v roku 1961, prináša vytrácania konopy z území Česka a Slovenska.

 

1970:                         Aj napriek silnému komerčnému významu konopy a desaťročia výskumu financovaného vládami, ktorý dokazuje, že priemyselné konope má jedinečnú formu a funkciu aj z psychoaktívnych foriem kanabisu, kongres opäť sa dostáva do spleti konopy s marihuanou. Široká pasáž zákona o kontrolovaných látkach nerobí rozdiel medzi odrodami kanabisu. Prirovnáva priemyselné konopné látky s podobnými látkami ako heroín a LSD, čím účinne zakazuje pestovanie a používanie v celej Amerike.

 

častnosť...

Po deväťdesiatych rokoch právnej očisty a obnoveného povedomia o komerčnom potenciáli konopy, opäť prichádza základná a politická vlna, ktorá prináša rastúcu podporu pre priemyselné konope.

1998:                         Vláda USA nedokáže ignorovať rastúci domáci dopyt po konopných produktoch a obmedzuje sa na dovoz konopných semien.

 

2009:                         Prichádza k zmene v legislatíve na Slovensku o omamných látkach, ktoré prináša uvoľnenie a možné pestovanie priemyselnej konope s maximálnym obsahom THC do 0,2 %.